dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Howpsuzlyk boýunça taýýarlyk

Temalar Sagat sany
Deňiz ulgamlaryny goramakda Halkara talaplarynyň orny 1
SOLOS-74 we “Gämini we port desgalaryny goramak” (GPDG) Kodeksiniň talaplaryny ýerine ýetirmekde gämi eýeçiligi bar bolan kompaniýalaryň we gämileriň öňünde durýan esasy meseleler 1.5
Gäminiň goralşyna baha berilşi 0.5
Goragyň tehniki serişdelerine gysgaça häsiýetnama 3.0
Gämini goramagyň meilnamasy 3
Gämini goramaga ekipažyň taýýarlygy 1
Gämini we port desgalaryny goramakda psihiki taýdan görülmeli çäreler 2
Gämi bilen port desgalarynyň gorag meseleri boýunça özara bilelikdäki hereketleri 1
Barlaglaryň geçirlişi 2
Jemi  14