dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Ýokary tizlikli nobatçy şlýupkalar bolmadyk, halas ediş şlýupkalar we sallar, nobatçy şlýupkalar boýunça hünärmen

Dersleriň ady: Sagat sany 
Kursyň mazmuny.Heläkçilik ýagdaýlarda we ýaşamaklygyň prinsipleri 2
Halasediş şlýubka,halasediş sallar,nobatçy şlýubkalar, dürşüirlip duran wagty we düşürlenenden soňra baştutanlyk etmek 12
Halasediş şlýubkalaryň dwigatellerini ulanmak 2
Gämi taşlanandan soňra adamalra baştutanlyk etemek, halasediş şlýubakany we ploty dolandyrmak 10
Ýereleşýän ýeriňi görkezýän enjamlary,aragatnaşyk we signal serişdelerini şonuň ýaly-da pirotehniki serişdelerini ulanmaklyk 2
Halas edilenlere ilkinji medisina kömegini bermek 2
Jemi 30