dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Tankerlerda işlemek üçin ýörite rugsatnama

Dersleriň ady: Sagat sany
Tanker ekipažynyň ýönekeý işgärler we toparlaýyn düzümini taýýarlamak üçin gysgaça talaplar 1
Nebit tankerlerinde işleýän hünärmenleri taýýarlamak üçin maksatnama 1
Tanker işgärleri üçin tanyşlyk kurslary 2
Tanker işgärleri üçin tanyşlyk kurslary 2
Zäherleýji howply ýükler 1
Işgärleriň goralyşy we howpsuzlygyň enjamlary   1
Hapalanmagyň öňüni almak 1
Nebit tankerleriniň gurluşlary we enjamlary 3
Gämi operasiýalary 1
Suwuk ýükler deňiz ýükleriniň içinde esasy ýükler hatarynda durýar 1
Suwuk ýükler deňiz ýükleriniň içinde esasy ýükler hatarynda durýar 1
Jemi  15