dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Ilkinji medisina kömegini bermek boýunça hünärmen

Dersleriň ady: Sagat sany
Umumy ýagdaý we kursa giriş 0.5
Gämi aptegi 0.5
Adamyň anatomiýasy we fizalogiýasy 3
Gämilerdäki zäherleýiji howplar.Howply ýükleri daşmaklyk bilen baglanşykly betbagtçylyk ýagdaýda ilkinji kömek 4
Ejir çeken hassa seretmek 2
Oňurga şikesi 2
Ýanyk we buglanma, ilkinji kömek we bejermek 3
Döwülmelerde,çykmalarda we myşsa şikeslerinde ilkinji kömek 3
Halas edilen adamlara ideg etmek 3
Medisina önümleri,senetleri, dermanlar we olaryň ulanyş gözükdirmeleri 3
Radio aragatnaşykda medisina maslahatlary 3
Jemi 27