dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Radiolokasion stansiýasiýalaryny ulanmak boýunça

Dersleriň ady: Sagat sany
Umumy dügün we kursa giriş.Giriş barlag 2
Türgenleşik enjamlary,gämini dolandyrýan bölümler,gämileriň manýewr häsiýetleri,radiolokatory işletmek we sazlamak 1
Radiollokasiýaly çyzgynyň tehnikasy we her hilem bolsa herekete düzgüne laýyklygy 8
DGÇÖAH-72 (МППСС-72) ulanmak we ýöretmek.I,II, we III bölümleriniň düzgünleriniň arabaglanşygy DGÇÖAH-72 “B” Bölüm 2
Howply gamiler bilen her-hili ýagdaýda geçmeklik, ýakynlaşma pursatlary we görüşiň her-hili ýagdaýynda ýüzmeklik 16
Jemi 29