dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Ýük düşürmekde we ýüklemekde berkidiji daňyjy (takelažnik)

Dersleriň ady: Sagat sany
Umumy Düzgünler 1
Gämide ýük düşürmekde we ýüklemekde berkidiji-daňyjy – takelažnikleriniň wezipeleri borçlary 1
Ýük düşürmekde we ýüklemekde ulanylýan enjamlar we takelaž 6
Ýük düşürmekde we ýüklemekde ulanylýan enjamlaryň abat saklanylmagyna gözegçilik we takelaž 2
Takelaž işler 1.5
Ýörite ulaglar we kranlar bilen ýükleri bir ýerden başga ýere geçireniňde ulanylýan habar beriji belgiler 0.5
Ýük düşürmekde we ýüklemekde adamlar üçin ulanylýan enjamlar (lebedka) 1
Ýükleri daňmakda zähmeti goramagyň we howpsuzlygyň talaplary 1
Jemi 14