dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
TÜRKSOÝ Türkmenistanda geçiriljek halkara çärelere badalga berdi

20-nji fewralda Ankara şäherinde ýerleşýän Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretariatynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly çäreleriň, şeýle hem beýik türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli taýýarlanan diwarlygyň açylyş dabarasy geçirildi.

TÜRKSOÝ-yň binasynyň öňünde geçirilen dabara Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretary Sultan Raýew, Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz, şeýle hem diplomatik wekilhanalaryň, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary we žurnalistler gatnaşdylar.

Şeýlelikde, bu çäre medeni-ynsanperwer nukdaýnazaryndan, Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara jemgiýetçiligi tarapyndan ykrar edilmeginiň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy.