dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistan we Özbegistan «Awaza-Horezm» syýahatçylyk hyzmatdaşlygy maksatnamasyny işläp düzmekçi

Türkmenistan we Özbegistan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy bilen Horezm sebitiniň arasynda hyzmatdaşlyk maksatnamasyny döretmek mümkinçiligine garaýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, bu başlangyç Hywa şäherinde geçirilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň Yslam maslahatynyň XII mejlisinde beýan edildi. Hywa şäheri 2024-nji ýylda Yslam dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty diýlip yglan edildi.

Çärä Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekiliýeti gatnaşdy. Bu hyzmatdaşlyk maksatnamasy «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy bilen Horezm sebitiniň arasynda özara syýahatlary ýola goýmagy maksat edinýär.

Maslahata Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Huseýn Ybrahim Taha, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husraw Noziri, Bilim, Ylym we Medeniýet Yslam Guramasynyň baş müdiri Salim al-Malik, YHG-a agza ýurtlaryň 57-siniň syýahatçylyk ministrleri we birnäçe halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

YHG-nyň syýahatçylyk ministrleriniň Yslam maslahatynyň XII mejlisi «Syýahatçylyk pudagynyň durnukly ösüşi» temasyndan geçirildi. Mejlisde zyýarat, lukmançylyk we ekologiýa syýahatçylygyny ösdürmäge gönükdirilen rezolýusiýalar kabul edildi.