dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistan halkara konferensiýasyna gatnaşar. “2024. Demir ýol logistikasy: häzirki ösüş kynçylyklary"

4-nji aprelde Belarus demir ýoly “2024. Demir ýol logistikasy: häzirki ösüş kynçylyklary " atly halkara konferensiýasyny geçirer. Bu barada “BELTA” habar berýär.

Bu çärä halkara aragatnaşyk guramalarynyň, Belarusyň, Russiýanyň, Hytaýyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň demir ýollarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Belarus Respublikasynyň iň uly ýük daşaýjylary ministrlikleriň we konserleriniň wekilleri, Hytaý-Belarus senagat seýilgähi "Uly daş", logistika operatorlary "1520 giňişlik" demir ýoly, portlar we aksiýa eýeleri gatnaşar.

Maslahatda häzirki zaman şertlerinde demir ýol logistikasynyň we bäsdeşlik logistik çözgütleriniň emele gelmeginiň möhüm meseleleri, şol sanda portlaryň gatnaşmagy, ulag we logistika infrastrukturasynyň ösüş we döwrebaplaşdyryş perspektiwalary, demir ýol we logistika kärhanalary transport we üstaşyr mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. “Demirgazyk-Günorta” we “Gündogar-Günbatar” halkara ulag koridorlary boýunça, şeýle hem “Bir guşak, bir ýol” başlangyjy çäginde haryt daşamagy guramak bilen meşgullanýar.

Şeýle hem, ulag we logistika pudagynda pikir alyşmak we häzirki teklipler, müşderileriň ünsi we ýük eýeleri bilen gatnaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, demir ýol işiniň elýeterliligini we aç-açanlygyny giňeltmek bolar.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar