dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Türkmenbaşy şäher Polisiýa bölüminiň Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy, 4-nji bölümçesi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşi bilen Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda talyp ýaşlaryň arasynda partladyjy serişdeleri ulanmazlyk hem-de zyýanly endiklerden daşda durmak boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.