dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň, Türkmenbaşy şäher Prokuraturasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşi bilen Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda talyp ýaşlaryň arasynda öz janyňa kast etmegiň öňüni almak hem-de zyýanly endiklerden daşda durmak boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar