dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmen halypa şahyry, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannazar Ezizowy ýatlap, Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda ýazyň, güýzüň şahyry Gurbannazar Ezizowyň ýazan eserleri, goşgulary barada gürrüň berildi. Şeýle hem mekdebimizde döredijilik işi bilen meşgullanýan talyplaryň öz ýazan goşgulary diňlenildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar