dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň we Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde taýýarlamagynda TNGIZT-nyň medeni sport toplumynyň mejlisler zalynda “Mukaddes borja wepalylyk” atly watan goragçylarynyň güni mynasybetli söhbetdeşlik duşuşygy geçirildi.