dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmebaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda Iňlis –dili dersi boýunça “Who’s talented” atly bäsleşik geçirildi.

Bäsleşigiň düzgünlerine laýyklykda, oňa gatnaşan talyp ýaşlar öz hünärlerini wasp etdiler, iň oňat diwar gazetini döretdiler, söz-dil baýlygyny ösdürmek,  prezentasiýalar boýunça ýörte gyzykly çykyşlar taýýarlanyldy we erkin görnüşde çykyşlary ýerine ýetirdiler, şeýle hem iňlis –dili  dersi boýunça test barlaglaryna gatnaşdylar. Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynda iňlis dili dersi boýunça test barlaglarynyň netijeleri öňki gazanylan ballaryň üstüne goşulyp, ýeňijiler mälim edildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar