dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi bilen mekdebimiziň Kärdeşler arkalaşygy tarapyndan bilelikde yglan eden sportuň paýhas oýny “Küşt” boýunça talyp ýaşlarynyň arasynda bäsleşik geçirildi. Bäşleşikde höweslendiriji baýrakly orunlara mynasyp bolan talyplara Mekdebimiziň Kärdeşler arkalaşygy tarapyndan hem Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary we hormat hatlary gowşuryldy.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar