dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
«Deňiz söwda floty» ÝGPJ tarapyndan ähli gyzyklanýan taraplara daşary ýurt gämileri bunkerleme hyzmatyny hödürleýär

«Deňiz söwda floty» ÝGPJ Türkmenbaşy Halkara Deňiz portuna girýän daşary ýurt gämilerini dizel ýangyjy bilen bunkerleme hyzmatyny amala aşyrýar-diýip «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi habar berdi.

Gämi ýangyjy bilen bunkerlemek hyzmatyny Türkmenbaşy Halkara Deňiz portunyň gämi duralgalarynda «Serpaý» tirkeg gämisi ýerine ýetirýär. Bu bolsa bunkerlemeden soň bellenen ugra tarap hereketi dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.

«Deňiz söwda floty» ÝGPJ goşmaça maglumat almak isleýänlere: 8 (243) 5-02-61 we elektron poçta salgysy: info@mmf.com.tm arkaly alyp biljekdiklerini ýatladýar.