dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda Türkmenistanyň başlangyçlary bilen başlan her ýylyň 26-njy noýabry “Bütindünýä durnukly ulag günini” bellenilip geçildi. Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde “Bütindünýä durnukly ulag günine” bagyşlap baýramçylyk çäresini geçirdiler.