dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Ýakyn günlerde Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň “Ýolagçy terminaly” binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäheriniň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi bilen Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda «Döwrümiziň ösüşleriniň beýany» ady bilen söhbetdeşlik duşuşygy geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar