dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäheriniň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda okuw mekdebi bilen Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda «Geňeşli halk döwletlidir» ady bilen ýakynda geçen Türkmenistanyň Halk maslahaty boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar