dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Şu gun Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýy uly şatlyk-şowhun bilen toýlanyldy. Onda okuw mekdebiniň professor-mugallymlarynyň gutlaglary diňlenilip, talyp-ýaşlaryň ýerine ýetirmeklerinde medeni çykyşlara tomaşa edildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar