dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Deňizçilik orta hünär okuw medebi bilen mekdebiň Zenanlar guramasy, mekdebiň ilkinji Ýaşlar guramasy we mekdebiň Kärdeşler Arkalaşygynyň bilelikde gurnamaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Halkara zenanlar güni mynasybetli mekdebiň talyp gelin-gyzlarynyň arasynda yglan edilen “El hünäriň ýörelge, ulus-ile görelde” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde talyp gelin-gyzlar türkmen halkynyň örän gadymy döwürlerden gözbaş alýan mähriban ene-mamalarymyzyň zähmeti we zehini bilen dörän türkmen milli halyçylyk sungatyny we nepis keşdelerini ýerine ýetirdiler. Şeýle hem bäsleşige gatnaşyjylar türkmen milli tagamy el unaşy kesmek boýunça bäsleşdiler. Bäsleşigiň ýeňijilerine hormat hatlary we sowgatlary gowşuryldy.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar