dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Halkara Zenanlar güni mynasybetli Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp gyz-gelinlerine Hormatly Prezidentimiziň baýramçylyk sowgady gowşuryldy.