dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkan welaýat bölüminiň bilelikde taýýarlamagynda “ Ýurdumyz berkarar - ýolumyz ýagty, zenanlar watanymyzyň buýsanjy bagty” atly aýdym sazly dabara geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar