dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçi

Dersleriň ady: Sagat sany
I. Umumy hünär we ýörite dersler toplumy
Deňizçilik işi 60
Gämilerde gulluk tertipnamasy 60
Deňizde gämileriň çaknyşmagyny duýdurýan halkara düzgünnama-72 60
Gämilerde zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk 30
Halkara konwensiýalary boýunça umumy taýýarlyk 30
II. Önümçilik okuwy 60
III. Önümçilik tejribeligi 100