dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Aşgabat şäherinde Halkara Zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen bilelikde, agentligiň edara kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlarynyň arasynda “Hünärim bar - hormatym bar” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Ýalkym Meretgylyjowa gatnaşyp baýrakly orna eýe boldy, hormat haty we ýadygärlik sowgady bilen sylaglanyldy.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar