dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Gämi sürüji

Dersleriň ady: Sagat sany
I. Umumy ynsanperwerlik we durmuş ykdysady dersler toplumy
Häzirki zaman türkmen jemgyýeti 34
Türkmenistanyň kanunçylygy 34
II. Umumy we takyk ylmy dersler toplumy
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary 34
Sanly ykdysadyýet 20
Zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk 30
III . Umumy  hünär we ýörite  dersler toplumy
Gämileri we olaryň düzümini dolandyrmak 88
Elektron kartografiýa 34
Gämi energetik desgalary we elektrik enjamlary 34
Gämileriň uzak ulanylmagy ugrunda göreş 34
Gämi sürmekligiň tehniki serişdeleri 40
Gämi metrologiýasy 20
Gämininň nazarýeti we gurluşy 64
Nawigasiýa we losiýa 54
Ýükleri geçirmekligiň tehnologiýasy 20
IV. Önümçilik okuwy 108
V. Önümçilik tejribesi 216