dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Gysga möhletli tälim beriş okuwlary

Deňizçileriň hünär derejesini ýokarlandyrmak ýa-da gaýtadan taýýarlamak üçin niýetlenen gysga möhletli tälim beriş okuwlary.

180

Talyp

4

Ugur

4

Mugallym

Gerekli resmi iş kagyzlary

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak maksatnamalary boýunça gysga möhletli tälim beriş okuwlar hem alnyp barylýar.

Gysga möhletli tälim beriş okuwlar üçin resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

  • bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
  • pasportyň göçürmesi;
  • bilim barada resminamanyň göçürmesi;
  • 3x4sm möçberindäki 2 sany fotosurat;

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň salgysy:

Türkmenbaşy şäheri D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy.

Tel: 4-75-15; 4-77-78; 4-77-79.