dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky  “Hazar”  myhmanhanasynda   2023-nji ýylyň şygarynyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip  atlandyrylmagy mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.  Şeýle hem mekdebimiziň “Deňiz tolkunlary” atly tans toparynyň ýerine ýetirmeginde milli tanslary ýerine ýetirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar