dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde sentýabr aýynyň 8-ne Türkmenbaşy şäher Polisiýa bölüminiň işgärleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň hünärmenleri we mekdebiň mugallymlarynyň, talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy” ady bilen talyp ýaşlaryň arasynda köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini doly we dogry berjaý etmek, ýol yşygyny düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işleri geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar