dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki “Çarlak” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen bilelikde, “Türkmenaragatnaşyk”, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoýollary”, “Türkmenhowaýollary”, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliklerinde zähmet çekýän gelin-gyzlarynyň arasynda “Hünärim bar - hormatym bar” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Ýalkym Meretgylyjowa I-orna mynasyp boldy we hormat haty, ýadygärlik sowgady bilen sylaglanyldy.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar